İş arayanlar için olmazsa olmaz dikkat edilmesi gereken blog konuları...
Hazır Giyim Sektöründe Kalite Kontrol
Hazır Giyim Sektöründe Kalite Kontrol
11 Mayıs 2018

Hazır giyim firmaları pazar paylarını artırmak, mevcut pazar paylarını korumak ve en önemlisi  müşteri memnuniyetini sağlamak için kaliteye ve kalite kontrolüne gerekli önemi vermelidir. Genel anlamda kalite, tasarlanan bir ürünün kullanım amaçlarına uygun olup olmadığıdır. Her sektörde olduğu gibi hazır giyimde de  büyük önem taşımaktadır. Zira ürünlerden istenilen satışın elde edilmesi kullanıcı isteklerine cevap verip vermediği ile ilgilidir. Bunun yolu da kusursuz üretimden geçer.

Kalite kontrolü neden gereklidir?

 İşletmeler için kalite kontrolü günümüzde bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Bunun nedenleri ise;

 • Ürün tasarımının geliştirilmesi,
 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Daha ucuz ve işlenmesi kolay malzemelerin belirlenmesi,
 • İşçilik ve malzeme kayıplarının en aza indirilmesi,
 • Üretim bandında meydana gelebilecek aksiliklerin önüne geçilmesi,
 • Müşteri memnuniyetini sağlama,
 • Personel motivasyonunu yükseltme olarak sıralanabilir.

Kaliteyi etkileyen faktörler

Üretim araçları ve yöntemleri kalite kontrolüne etki eden başlıca faktörlerdendir. Sıralamamız gerekirse;

 • Ham madde (kumaş ve yardımcı malzemeler)
 • Tesis, makine ve üretim yöntemleri,
 • Teknolojik seviye,
 • İnsan gücü (yönetici, teknisyen, işçi),
 • Pazar ve tüketici özellikleri,
 • Mali olanaklar,
 • Eğitim düzeyi olarak sınıflandırılabilir.

Kalite kontrol yöntemleri

Kalite kontrol için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler amaca, niteliğe, zorluklara ve maliyete faktörlerine göre geliştirilmiştir. Bunlar;

 • Test yöntemleri,
 • Muayene yöntemi,
 • İstatistiksel kalite kontrol,
 • Proses kontrolüdür.

Günümüzde başarılı ve modern yönetim sistemleri uygulayan firmalarda kalite kontrolü kalite hedeflerine ulaşmanın yanı sıra zamanda verimlilik, maliyet düşürme gibi konularda da işletmecilerin en etkili araçlarından biri olmuştur.

Diğer Yazılar